RŪTA ŽALIOJI: apie abortų draudimą ir jo pasekmes

Žalioji rūta (Ruta graveolens) laikoma pavojinga nėščioms moterims, nes stimuliuoja gimdos susitraukimus ir gali sukelti persileidimą. Rūtos įvaizdį lietuvių liaudies dainose esame įpratę interpretuoti kaip skaistybės simbolį, bet šis augalas turėjo visai kitą reikšmę. Rūtų antpilai vartoti kaip priemonė abortui.

Kovo 8-osios pilietinės akcijos „Už moterų teisę spręsti pačioms“ reikalavimai

Pateikiame dokumentą, kuris mitingo metu buvo įteiktas valdžios institucijų atstovams:

 

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

DĖL MOTERŲ REPRODUKCINIŲ TEISIŲ ĮTVIRTINIMO

2014-03-08

Vilnius

Mes, pilietinės akcijos „Už moterų teisę spręsti pačioms!“ dalyvės ir dalyviai,

pastebime, kad 2013 m. kovo 10 d. LR Seime užregistravus Gyvybės prenatalinėje fazėje įstatymo projektą Nr. XIIP-337, Lietuvoje suaktyvėjo siekis varžyti moterų reprodukcines teises. Moterys yra priverstos kovoti dėl savo teisės į fizinį integralumą ir neliečiamumą ir teisės į privatų gyvenimą išsaugojimą.

Pažymime, kad būtina raginti valstybines institucijas įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus rūpintis jaunimo lytine, reprodukcine sveikata ir teisėmis, ypač akcentuojant jaunimo lytiškumo ugdymą, lytinį švietimą ir rengimą šeimai, remti saugos nuo neplanuoto nėštumo metodus, kurie mažintų neplanuotų nėštumų skaičių. Remiantis dabar galiojančiais teisės aktais, pripažįstama, kad žmogaus gyvybė atsiranda ir teisė į gyvybę yra ginama nuo vaiko gimimo momento. Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo 4 str. teigiama – „vaiko gimimo momento konstatavimo kriterijai yra viso gyvybingo vaisiaus pasirodymas iš moters organizmo“. Šį momentą nustato sveikatos priežiūros specialistai, atsižvelgdami į vaiko gyvybingumo požymius – savarankišką kvėpavimą ar širdies plakimą.

Atkreipiame dėmesį, kad nutrauktų nėštumų skaičius Lietuvoje sparčiai mažėjo nuo Nepriklausomybės atgavimo, nors jie buvo atliekami teisėtai. Šiuo metu Lietuvoje atliekama apie 6 tūkst. abortų per metus, per 100 iš jų – dėl medicininių indikacijų, likusieji moters pageidavimu. Skaičius kasmet mažėja. Palyginimui – 2001 m. buvo atlikta beveik 1 “000 abortų, 1991 m. – 41000. Taigi, šiuo metu atliekama beveik 8 kartus mažiau nėštumo nutraukimo operacijų nei 1991 metais.

Pabrėžiame, kad moters pasirinkimo teisę gimdyti ar ne patvirtina ir tarptautiniai teisės aktai. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str. įtvirtina kiekvieno asmens teisę į pagarbą jo privačiam ir šeimos gyvenimui. Pagal Konvencijos 8 str. 1 dalį yra ginama moters teisė apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo, o pagal 8 str. 2 dalį šios teisės pažeidimas ar trukdymas pasirinkti negali būti pateisinamas. Dar 1980 m. byloje Patrov prieš Didžiąją Britaniją sutuoktinis stengėsi neleisti žmonai darytis aborto, nes, anot jo, tai pažeistų vaisiaus teisę į gyvybę. Tuometė Europos žmogaus teisių komisija nustatė, kad ši teisė nenusveria nėščios moters interesų. 2004 m. byloje Vo prieš Prancūziją Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad, nors Europos Taryboje nėra vieningos išvados apie gyvybės pradžią, vaisiaus gyvenimas yra susietas su motinos ir gali būti ginamas tik per ją.

Konstatuojame, kad pateiktame įstatymo projekte numatyti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos principai remiasi išskirtinai katalikiškomis nuostatomis ir prielaidomis, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo moters apvaisinimo ir kad klausimai, susiję su gyvybės prenatalinėje fazėje apsauga, turi būti sprendžiami tik teikiant prioritetą vaiko prenatalinėje fazėje teisėms, visiškai ignoruojant moters kūno vientisumo bei pasirinkimo planuoti šeimą teises. Mes, pasisakome už religijos laisvę ir už jos įgyvendinimą, laikantis konstitucinio sekuliarumo principo. LR Konstitucijoje įtvirtinta: „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“.

Primename, kad Lietuva yra pasirašiusi Kairo (1994), Pekino (1995) tarptautinių konferencijų rezoliucijas dėl moterų reprodukcinės sveikatos ir jų teisių gynimo, kad Europos Sąjungoje reprodukcinės teisės yra moterų žmogaus teisių dalis. Jungtinės Tautos, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW), Pasaulinė sveikatos organizacija, Europos Taryba kviečia šalis nares dekriminalizuoti abortą, suteikti moteriai pasirinkimo laisvę, panaikinti apribojimus moterims apsispręsti dėl nepageidaujamo nėštumo nutraukimo ir užtikrinti kokybišką lytinį švietimą bei prieinamą kontracepciją.

Raginame:

1. LR Seimą atsižvelgti į šią pilietinės akcijos „Už moterų teisę spręsti pačioms!“ dalyvių reiškiamą poziciją ir atmesti Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą, nes jame reiškiama vienašališka ir tendencinga nuomonė, o teikiamu projektu siekiama suvaržyti Lietuvos piliečių teises, o ne pagerinti gimstamumo rodiklius Lietuvoje;

2. Priimti LR Švietimo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtintų lytinį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose;

3. Priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą ir užtikrinti asmenims, planuojantiems šeimos plėtrą, prieinamas sveikatos ir socialines paslaugas, galimybes derinti šeimą ir darbą, užtikrinti, kad savivaldybių lygmeniu būtų plečiamas darželių tinklas ir užtikrinamas švietimo visiems vaikams prieinamumas.

Pilietinės akcijos „Už moterų teisę spręsti pačioms“ vardu
Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė

Pateikta iliustracija – Lauros Vansevičienės

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 12, 2014 by in Žiniasklaida apie teisę į abortą.
%d bloggers like this: